Skip to content
skull rond 2

PIERCING

Working by appointment only! – piercing@kynst.com
Kirsten, our shopmanager, is also our piercingartist.

Kirsten has been working as a body piercer in Deventer since 2000 and takes great value in the quality of her work, good service, hygiene and good aftercare. She also finds it very important that her customers leave the shop with a smile.

8-crop-u621814
6-crop-u622099

Do you want to see more examples?

BEFORE GETTING A PIERCING

It’s good to realize that getting a piercing asks for dedication during the healing process.

While planning your piercing appointment keep in mind that you cannot swim, take steam-baths or use tanning beds for a while.

Make sure you eat well before you get pierced.
You’re welcome to bring a friend.

AGE POLICY

Please take note of our piercing age policy:

Age 14 – 16: a parent or legal guardian must be present

We do not pierce children under 14 years of age.
Please make sure to always bring an ID (this also applies to the guardian).

AFTERCARE

Remember that your piercing is a wound and also has to be treated like one. Never touch your piercing, except for when cleaning it. Make sure you always wash your hands first. A wound needs time, rest and cleaning to heal. A wound can get infected, so cleaning it is essential.

Don’t sleep on your piercing. The weight of your head will put pressure on the wound and this can lead to bumps and irritation.

Do not use: sterilon, iodine, alcohol or creams; an antibacterial soap cleans more than enough and the other products are usually too aggressive for your skin and may take away good bacteria’s you need for healing as well.

Don’t cover your piercing with a plaster of bandage. A wound needs to breathe in order to heal.

Too much cleaning does more damage than good, follow the points above. When you face any problems with your piercing then contact Kirsten.

Never take out the jewelry if you think your piercing is infected. Infected looks red, swollen and it`s constantly covered with dried up waste. If you take out an infected piercing, both open ends will close and the dirt of the infection has nowhere to go but to stay there and infect the surrounded area inside.

PERSONAL HYGIENE:

 • Be extra conscious about cross-contamination: don’t touch your hair and then your piercing
 • Don’t wear tight or dirty clothing over your new piercing.
 • A piercing can look healed from the outside while it’s not on the inside. Be patient and continue taking good care of it.
 • Don’t change your jewelry before your piercing is healed completely. Don’t hesitate to stop by and ask our piercer if this is the case
 • Avoid all oral contact until your piercing is completely healed
 • Make sure your bedding is clean, especially if pets get onto your bed

PRICING INFORMATION

The costs for having a piercing is €55,- including jewelry (with the exception of intimate piercings and micro dermals).

PIERCING

Alleen op afspraak! piercing@kynst.com
Kirsten, onze shopmanager, is ook onze piercingartist.

Kirsten werkt al sinds 2000 als bodypiercer in Deventer en hecht veel waarde aan kwaliteit, goede service, hygiëne en goede nazorg. Ook vind ze het erg belangrijk dat mensen met een goed gevoel de deur uit gaan.

8-crop-u621814
6-crop-u622099

Wilt u meer voorbeelden zien?

VOORDAT JE EEN PIERCING NEEMT

Is het goed om je te realiseren dat een piercing nemen vraagt om toeweiding tijdens het genezingsproces.

Dat als je plannen hebt om een piercing te nemen, je realiseert dat je dan een poosje niet kan zwemmen, niet naar de sauna kan en niet onder de zonnebank kan.

Zorg er voor dat je goed hebt gegeten voor je een piercing krijgt.

Weet dat je welkom bent om iemand mee te nemen.

LEEFTIJDSBELEID

Houdt u alstublieft erg in ons leeftijdsbeleid:

Leeftijd 14-16: een ouder of wettelijke voogd moet aanwezig zijn.

We piercen geen kinderen jonger dan 14 jaar.
Zorg ervoor dat u altijd een ID meeneemt (dit geldt ook voor de voogd).

VERZORGING

Vergeet niet dat je piercing een wond is en dat deze ook als een wond moet worden behandeld. Raak je piercing nooit aan, behalve wanneer je deze schoonmaakt. Zorg ervoor dat je altijd eerst je handen wast. Een wond heeft tijd, rust en reiniging nodig om te genezen. Een wond kan geïnfecteerd raken, dus schoonmaken is essentieel.

Slaap niet op je piercing. Het gewicht van je hoofd zal druk uitoefenen op de wond en dit kan leiden tot irritatie.

Niet gebruiken: sterilon, jodium, alcohol of crèmes;
een antibacteriële zeep reinigt meer dan genoeg. Andere producten zijn meestal te agressief voor je huid en kunnen ook goede bacteriën wegnemen die je nodig hebt voor genezing.
Bedek je piercing niet met een pleister. Een wond moet ademen om te genezen.

Te veel schoonmaken doet meer schade dan goed, volg de bovenstaande punten. Neem contact op met Kirsten als je problemen hebt met je piercing.

Haal de sieraden nooit uit als je denkt dat je piercing is gaan infecteren. Een infectie ziet er rood, gezwollen uit en is constant bedekt met opgedroogd wondvocht. Als je een geïnfecteerde piercing verwijdert, zullen beide open uiteinden sluiten en zal het vuil van de infectie alleen maar blijven en het omringende gebied binnenin infecteren.


PERSOONLIJKE HYGIËNE:

 • Wees extra bewust van kruisbesmetting: raak niet eerst je haar aan en vervolgens je piercing. Draag geen strakke of vuile kleding over je nieuwe piercing.
 • Een piercing kan van buitenaf genezen lijken, terwijl het nog niet is genezen aan de binnenkant. Wees geduldig en blijf er goed voor zorgen.
 • Verander je sieraden niet voordat je piercing volledig is genezen. Bij twijfel, aarzel niet om langs te komen. Kirsten zal er dan even naar kijken.
 • Vermijd elk oraal contact totdat uw piercing volledig is genezen.
 • Zorg ervoor dat uw beddengoed schoon is, vooral als huisdieren op uw bed komen.


PRIJSINFORMATIE

De kosten voor het laten zetten van een piercings zijn €55,- inclusief sieraad (met uitzondering van intiem piercings en micro dermals).